Bize Ulaşın: +90 (212) 234 33 40
TR | EN

Av. Ümit İhsan YAYLA (LL.M)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ümit Yayla 1994-2002 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman hukukçu olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Yatırımcıları Koruma Fonu’nun (Yatırımcıları Tazmin Merkezi) kuruluşunu gerçekletiren ekipde yer almıştır. 2002 -2013 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşunda sırasıyla Baş Hukuk Müşavirliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Bu yıllarda sermaye piyasası araçlarının kaydi sisteme geçişi, çeşitli aracı kurumların tasfiyesi, menkul kıymetlerin elektronik yöntemlerle haczi gibi projelerde doğrudan yer almış, e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı (Şirketler İnternet Sitesi Yönetmeliği uyarınca şirketlerin yapacakları bildirim) e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi gibi ülke çapında projelere liderlik etmiştir. 

 

Sermaye piyasasının bir çok farklı alanında avukat/hukukçu ve üst düzey yönetici olarak görev alan Ümit Yayla, çeşitli sermaye piyasası kurumlarında yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Sermaye Piyasası Hukukunun yanısıra Şirketler Hukukunun tüm önemli alanlarında bilgi ve  deneyim sahibidir. Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun hazırlık çalışmalarında ve kaydi sistem (dematerializasyon), anonim şirket genel kurulları ve yönetim kurulları, elektronik ortamda yönetim kurulları, kredi teminat düzenlemeleri, yatırımcıların korunması konularında ve bunlara ilişkin ikincil düzenleme hazırlık komisyon ve yazım ekiplerinde görev almıştır. 

 

Sermaye Şirketleri Hukuku alanında yüksek lisans sahibi olan Ümit Yayla University of Pennsylvania Wharton School of Finance’de Sermaye Piyasaları eğitimini tamamlamıştır. Sermaye piyasalarına ilişkin uluslararası düzenlemeler, sermaye piyasası suçları, kurumsal yönetim, menkul kıymet hukuku, yatırımcıların korunması, sermaye piyasalarında kredi ve teminat ilişkileri konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. “Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Ortaklık Genel Kurulları (Elektronik Genel Kurullar)” adlı yayınlanmış bir adet kitabı mevcuttur.

 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Stratejik Planlama Derneği yönetim kurulu üyesi olan Yayla, International Finance Corporation  tarafından akredite edilmiş kurumsal yönetim eğitmenidir. kurumsal yönetiminin yanısıra sermaye Piyasası Mevzuatı ve Finansal Hukuk alanlarında çeşitli organizayon, tanıtım ve eğitim çalışmaları yürütmektedir.

 

Üyelikleri

 

•IBA (International Bar Association)

•LAWASIA (The Law Association for Asia and the Pasific

•ECGI (European Corporate Governance Institute)

•Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

•Stratejik Planlama Derneği

 

Lisansları

 

•Avukatlık Lisansı

•Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

•Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı

•Türev Araçlar Lisansı

•Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı

•Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

 

İletişim: umit.yayla@umityayla.com